فراموشی مزمن

امان از فراموشی !

در دنیای پرمشغله امروز فراموشی یک امر پیش پا افتاده است که برای کمتر کسی اتفاق نیافتاده  است !برای همه ما اتفاق افتاده که خواسته ایم کاری را انجام دهیم فراموش کرده ایم ویا یک شماره را فراموش کرده ویا چیزی را در جایی گذاشته ایم وفراموش کرده ایم . معمولا آدمها کار هایی را […]