مراسم چهلم متضی پاشایی زمان و مکان | مای اپرا

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی