مراسم چهلم مرتضی پاشایی کجا برگزار می شود | مای اپرا

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی