مسعود فروتن | مای اپرا

عکس مراسم افتتاحیه “۳۶۰ درجه “با حضور بازیگران