نسرین دوستی در کاراته برنز گرفت | مای اپرا

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون