کاراته کار وزن 68+ کیلوگرم | مای اپرا

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون