کاراته کار وزن 68 | مای اپرا

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون