اشک های بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی | مای اپرا

اشک های بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

بازیگران

اشک های بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 اشک ها در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

در ادامه :

اشک های بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

مراسم یاد بود عباس کیارستمی

مراسم یادبود عباس کیارستمی روز سه شنبه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

 

مهناز افشار در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مریلا زارعی در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مهناز افشار در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

جمشید هاشم پور در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

نیکی کریمی در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

 

عادل فردوسی پور در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

هانیه توسلی در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

 

مهناز افشار در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

 

داریوش مهرجویی در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

بهنوش طباطبایی و مریلا زارعی در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

هانیه توسلی و بهنوش طباطبایی در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

اشک های بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

اشک های بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی

سارا منجزی در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مهناز افشار در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

بهنوش طباطبایی و رضا کیانیان در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

 مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

حامد بهداد در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر (17)

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر (19)

مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر

عادل فردوسی پور و حبیب رضایی در  مراسم یاد بود عباس کیارستمی

بازیگران در مراسم یاد بود عباس کیارستمی + تصاویر (18)

منبع :کامپیک 

پست های مشابه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ارسال نظر